Eng
Rus

მასაჟის წიგნი


მარინე აფციაურის მასაჟის წიგნი,  1 - ლი  ნაწილი ,,სამკურნალო მასაჟი" , მეთოდიკა და ტექნიკა - ფასი 25 ლარი, 

2-ე  ნაწილი  ,,სამკურნალო მასაჟი და ტანვარჯიში"  - ფასი 35 ლარი